Beskæftigelsesområdet

Download "Læringsnotat om datainformeret praksis"

Dialogisk Design har i samarbejde med Center for Job og Integration udviklet et “Læringsnotat om datainformeret ledelse og praksis”. Notatet opsamler de væsentligste erfaringer fra et 1-årigt udviklingsforløb, og indeholder konkrete råd, metoder og formuleringer, som du kan lade dig inspirere af i arbejdet med at etablere en datainformeret praksis.

Forløbet har kombineret Datalandskabsworkshop, undervisningsmoduler, forankringsspor, individuel supervision og sparring til ledergruppen og løbende praksisnær inddragelse af data.

Skab læring og resultater med datainformeret ledelse og praksis

På beskæftigelsesområdet arbejder Dialogisk Design sammen med en række kommuner og institutioner for at finde svar på spørgsmålet: Hvordan skaber vi værdi og resultater for borgerne?

Vores erfaringer peger særligt på at vi skal samtænke og integrere forskellige indsatser som datainformerede praksismiljøer, nye typer af velfærdsdialoger og ledelsesindsatser, der faciliterer læring og udvikling for medarbejdere i tråd med organisationen mål og politiske strategier.

Derfor inddrager vi følgende i vores udviklingsforløb:

Etablering af datainformeret praksis: Hvordan skaber vi læring og effekter i brugen af data og omsætter det til organisatoriske dialoger? Vi kortlægger datalandskabet som den værdiskabende dialog tager udgangspunkt.

Et strategisk spor: Hvordan medtænker vi politiske strategier og bruger dem som en rød tråd i vores øvrige udviklingsaktiviteter?

Trænings- og uddannelsesspor: Ledere og medarbejdere bliver klædt på til at facilitere nye typer velfærdsdialoger, både internet i organisationen såvel som eksternt med borgerne.

Ledelsesspor: Hvordan omsætter ledelsen de strategiske mål og resultater til dialoger i dagligdagen, der skaber læring og resultater for borgeren?

Viden og erfaringer: Hvordan bruger vi den nyeste forskning og de bedste erfaringer fra andre organisationer – og hvordan formidler og forankrer vi løbende den læring?

Praksis- og læringsspor: Hvordan kobler vi organisationens praksis og hverdag på vores udviklingsaktiviteter? Med aktionslæring og læringstransfer, og ved løbende at opbygge læringskapacitet i jeres organisation, bliver I rustet til fremtidige forandringer.

Dialogisk Design sætter en ære i det samskabende design, hvor vi starter med at fokusere på det, I skal lykkes med. Herfra designer vi forløb og udviklingsaktiviteter, så de skaber effekt og resultater for netop jeres kontekst.