Børn og unge-området

Dialogisk og relationel kapacitet skaber resultater og trivsel for børn og unge

Kvalificerede dialoger er afgørende for den kvalitet og effekt, vi skaber for børn og unge. Uanset om det er i skoleledelse, overgange, team samarbejde eller professionelle læringsfællesskaber.

I mange år har Dialogisk Design arbejdet med at skabe kvalitet, læring og resultater på skoleområdet. Vi har også indgået et strategisk partnerskab med Rambøll Management om at skabe bedst mulige betingelser for børns overgange fra institutions- til skoleområdet.

For at I kan skabe de bedste forudsætninger for børns læring og trivsel tilbyder vi følgende ydelser:

  • Udvikling af skoleledelse i strategiske kompetenceudviklingsforløb
  • Coaching af ledelsesteams
  • Oplæg og facilitering
  • Udviking af samarbejdsmiljøer omkring børns overgange (I samarbejde med Rambøll Management)
  • Træning af kompetencer i forvaltningen til at varetage en faciliterende og læringsunderstøttende rolle
  • Opbygning af dialogisk kapacitet, facilitering og coaching som organisatorisk kompetence
Vi har brugt Dialogisk Design i forbindelse med kompetenceudvikling af vores skoleledere og forvaltningspersonale i en periode på halvandet år. Jacob er nærværende, faglig dygtigt og præcis i sin formidling. Han er rigtigt god til at fornemme rummet og til at dosere faglige inputs. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i forhold til at udvikle idéer sammen og justere løbende efter behov. Jacob har i høj grad bdraget til at opbygge den dialogiske kapacitet i vores organisation
Sidsel Rosa Just
Udviklingskonsulent, Brøndby Kommune