Quick fix-biks

Få fixet det, du lige står i

Udvikling af organisationer og mennesker sker ikke med et quick-fix. Men der kan opstå situationer med akut behov for dialogisk og refleksiv støtte. Her kan uforbeholden sparring og coaching “lige på” være hjælpsomt hvis du for eksempel:

  • Skal tilrettelægge og lede et vigtigt og pludseligt opstået møde
  • Netop har fået en svær ledelsesevaluering som du gerne vil handle klogt på
  • Står over for en svær samtale med din leder eller kollega
  • Skal designe en udviklingsdag, hvor I har brug for at opnå specifikke resultater

Her bidrager Dialogisk Design med:

  • Redskaber til at strukturere møder, så du er bedre rustet
  • At du får et rum til at tale højt om det, som er vigtigt og svært
  • Sparring på, hvordan du handler klogt
  • Redskaber og perspektiver til at handle langsigtet

Samtalerne planlægges typisk fra dag til dag og varer 30-45 minutter.