Samarbejdspartnere

Dialogisk Designs' stærke netværk af samarbejdspartnere

Dialogisk Design er stolt af at arbejde sammen med nogle af de dygtigste praktikere og ambitiøse fagmiljøer inden for ledelses- og organisationsudvikling. Vi løser projekter konkrete projekter, samarbejder om faglig udvikling, artikler og læringsmateriale og elsker godt gammeldags nørderi.

På sigt er det Dialogisk Designs ambition at skabe det stærkeste forpligtende faglige fællesskab inden for ledelses- og organisationsudvikling. Indtil da er det en stor fornøjelse at indgå i faglige partnerskaber med nogle af de skarpeste konsulenter, forskere og praktikere på området.

Dialogisk Design ser i høj grad også vores kunder som samarbejdspartnere og medudviklere af faglighed. Vi værdsætter løbende dialoger, faglige udviklingsrum og gensidig læring i samarbejderne. Vi har så mange kilometer og faglighed i konsulentbenene, at vi altid kan “levere ydelsen”, men værdien og resultaterne er bare altid større, når vi designer og gennemfører opgaverne sammen

Dialogisk Design & CO

Sidsel Toft Petersen
Juniorkonsulent i Dialogisk Design
Sidsel er en skarp konsulentspire og kandidatstuderende i anvendt filosofi, der med afsæt i bl.a. eksistensfilosofien og diskursteori er optaget af, hvordan vi skaber mening og erkendelse gennem vores relationer til organisationer og mennesker. Sidsel interesserer sig derudover for, hvordan vi kan arbejde ambitiøst med dialoger som forudsætning for at facilitere og skabe sunde organisationskulturer og meningsfulde forandringer
Anna Margrethe Wegeberg Nebel
Erhvervspsykolog
Anna Margrethe er en erfaren erhvervspsykolog, og har specialiseret sig i organisatoriske samtaler som coaching, supervision og sparring på bl.a. ledelse, stress, konflikter og trivsel. Anna Margrethe er en afholdt underviser i samme temaer samt kommunikation, arbejdspladskultur og grafisk facilitering.
Elisabet Skov Nielsen
Erhvervspsykolog i UKON
Elisabet er en faglig nørd i ordets aller bedste forstand. Heldigvis er hun lige så dygtig til at omsætte sin omfattende viden til praksis, og hun er Dialogisk Designs centrale partner i bl.a. den individuelle akkreditering i coaching fra EMCC. Desuden er Elisabet en meget erfaren supervisor og coach og meget afholdt for sin skarphed og insisterende fokus på, hvordan teori skaber værdi i praksis.
Bjarne Stark
organisationskonsulent
Bjarne tror på, at sammen kan vi mere, og at mange af de komplekse udfordringer der kendetegner det moderne organisationsliv bedst løses i fællesskab og gennem facilitering af involverende dialogiske processer. Det har Bjarne praktiseret i mange år, og med sin nysgerrige og indlevende stil sætter han en ære i at skabe rammer for fælles handlekraft og finde sikker nok handlegrund i organisatoriske udviklingsprojekter.
Ole Lauge Sørensen
Ledelses- og organisationskonsulent
Ole har i mange år arbejdet med, hvordan ledelse forbliver relevant og meningsskabende. Det gør han typisk i kombination med et blik på, hvordan vi organiserer os organisatorisk og herigennem skaber hjælpsomme processer og strukturer og med et fokus på den psykologiske tryghed, der hertil skal understøtte en kultur, der skaber gode betingelser for samarbejde.
Klaus Bakdal
Ledelses- og organisationskonsulent
Klaus er en erfaren konsulent, underviser og coach, hvor han særligt arbejder med samtaler, samarbejde, modstand og konflikter. Klaus har en nærmest poetisk konsultativ praksis i sin balancering af det legende såvel som alvorlige og er optaget af, hvordan vi i forskellige kontekster altid må sætte den værdi, vi ønsker at skabe, i centrum.
Rambøll Management
Dialogisk Design har etableret et fast samarbejde med Rambøll Management inden for nogle af de centrale velfærdsopgaver, vi står over for. Rambøll Management har et af landets stærkeste fagmiljøer inden for udvikling af den offentlige sektor, hvor Dialogisk Design særligt bidrager med perspektiver fra ledelses- og organisationsudvikling med dialogiske og relationelle afsæt. Det gælder eksempelvis skole- og uddannelsesområdet og udviklingen af lærende fællesskaber, der skaber værdi igennem kompetent anvendelse af data.
EMCC
European Mentoring and Coaching Council (EMCC) er en faglig medspiller og partner i Dialogisk Designs læringsforløb, individuelle akkreditering og som forskningsmiljø. Dialogisk Design ser EMCC som en perfekt partner, der også stræber efter at etablere og hæve standarderne for det dialogiske håndværk og professionelle samtaler. Jacob Sønderskov akkrediterer desuden individer og læringsforløb som partner til EMCC Global og sidder i den danske bestyrelse.
Zoltán Csigás
Zoltan er international samarbejdspartner omkring coaching og dialogisk organisationsudvikling. Som flerårig President of Research i EMCC Global, er Zoltáns kendskab og viden om coaching og forskning enestående, og han har dertil mange års erfaring som coach og konsulent.

Om Jacob Sønderskov