Sundhedsområdet

De nye typer af sundhedsdialoger

Dialogisk Design er stolte af at bidrage til udviklingen af nye typer af dialoger på sundhedsområdet, hvor fokus er på forebyggelse, læringskompetencer og dialogisk håndværk, der skaber større ejerskab, livskvalitet og værdi for patienten og borgeren og samtidig forebygger indlæggelser

Som en del af de fremtidige løsninger ser Dialogisk Design en ny type sundhedsdialog. De kombinerer sundhedsfaglig ekspertise med dialogiske, relationelle og coachende kompetencer og bidrager samtidig til at opbygge ledelse og læringsmiljøer i sundhedssektoren. 

Formålet med dialogerne er, at hjælpe borgere og patienter på deres egne præmisser, og motivere dem til at tage ansvar for sig selv. Samtidig forebygger vi indlæggelser og opnår en mere kvalificeret relation mellem sundhedsområdet og borgeren.

For at opnå denne win-win situation skal borgeren eller patienten gentænke sin rolle, og sundhedsprofesionelle skal skærpe sine dialogiske og kommunikative kompetencer – både i den fysiske dialog og på digitale platforme.

Dialogisk Design har specialiceret sig i de nye velfærdsdialoger og tilbyder udviklingsforløb, der er specialdesignet til sundhedsprofesionelle:

  • Træning i coachende og dialogiske metoder og kompetencer – de nye sundhedsdialoger
  • Kompetenceudviklingsforløb i velfærdsdialoger, hvor vi skræddersyer forløbet til jeres behov
  • Train the trainer-forløb, hvor vi uddanner sundhedsprofessionelle til at træne andre andre i sundhedsdialoger
  • Træningsforløb i digitale dialoger med borgere og patienter
  • Ledelsesudviklingsforløb, hvor vi uddanner ledere på sundhedsområdet til at opbygge en læringskultur med afsæt i facilitering og anvendelse af performance management

 Du kan herunder også downloade den gratis inspirationsguide til ‘Gode samtaler med borgeren’ og se, hvem vi samarbejder med.

.

... når dialoger skaber mening, værdi og resultater for borgeren
Ved hjælp af empati og situationsfornemmelse, kan man på ultrakort tid skabe en tillidsfuld relation til borgeren og dermed et godt fundament for en værdifuld dialog. I kombination af min sundhedsfaglige baggrund, får vi fælles øje på det, der ellers kan være skjult for borgeren, og ved at styre samtalen rigtigt, får vi talt om det, som er vigtigt og ”rigtigt” for ham. Dialogerne handler om ”hjælp til selvhjælp”: Borgeren reflekterer over sig selv med afsæt i egne værdier og livssituation, således at sundhedssystemet kan møde hans behov – og ikke omvendt, som mange kan opleve det. Hanne Grøn Lind, Støttesygeplejerske
Hanne Grøn Lind, Støttesygeplejerske
... når dialoger skaber mening, værdi og resultater for borgeren
I de nye dialoger, er det vigtigt at kunne afdække patientens egen viden om sygdom, tilstand, behandling mm. Hvis borgeren eksempelvis kunne have glæde af min viden, så er det ”tungen lige i munden” og bede om lov til at dele min viden. Her gør det en kæmpe forskel at kunne anvende spørgsmål:
Stine Park, Støttesygeplejerske
Previous
Next