Velkommen til

Dialogisk Design​

Organisationer er fulde af dialoger og relationer. Derfor er kvaliteten af dem essentielle for ledelse, samarbejde, trivsel, strategier og alle områder, hvor mennesker skal lykkes sammen. 

Derfor er en dialogisk og relationel tilgang hjertet i Dialogisk Design. Simpelthen fordi det skaber resultater.

Vi har brugt mange år på at udvikle vores dialogiske håndværk og praksis, så vi kan tilbyde ledelses- og organisationsudvikling, læringsforløb, facilitering og professionelle dialoger fra øverste hylde. Se neden for, hvad vi tilbyder eller tag fat i os til en dialog omkring, hvordan vi kan hjælpe jer

Hvem har vi samarbejdet med?

Se flere

Dialogisk Design tilbyder

Se hvad vi tilbyder

Coaching & Kurser

Dialogisk Velfærd

Om Dialogisk Design

Hvad siger samarbejdspartnere om Dialogisk Design?​

Jeg er i gang med et 1:1 leder coach forløb, og lige fra første møde har Jacob formået at skabe en stemning, der gør at jeg bliver super motiveret til at fortælle og tage i mod. Han formår at skabe en ”ligeværdig” samtale, han har en super evne til at opfange de input som jeg kommer med og med få ord få det gjort visuelt, så det danner en værktøjskasse, som skaber et godt grundlag for det videre arbejde. Jacob har en super evne til, at fylde en med selvtillid og tro på, at selv det, der virker svært/udfordrende i hverdagen, er en opgave der med nogle gode værktøjer, bliver spændende at arbejde videre med.
Dorthe Ansbjerg
Sektionschef ATP
Projektet har etableret et nyt fagligt felt, hvor Jacobs evne til at bidrage professionelt med egne kompetencer og erfaringer med værdiskabende dialoger, coaching og samarbejde, har været uvurderligt. Desuden har Jacob en personlighed og en tilgang til andre mennesker, som gør det muligt for ham at komme meget tæt på alle involverede medarbejdere og ledere, få dem til lytte og reflektere og til at engagere sig aktivt i arbejdet med at udvikle både organisationens og egne kompetencer
Annette Stougaard
Chefkonsulent og Projektleder, Region Hovedstaden
Jeg har som både kursist og del af ledergruppe nydt godt af Jacobs meget stærke faglighed og positivt imødekommende personlighed. Jacob gør sin stærke og tunge faglighed let ved brug af fx forskellige undervisningsmetoder – ved at springe fra morsom video til ”kedelig” teori holder Jacob modtagerne fokuseret og sikrer læring og udbytte. En læring og et udbytte der er konkret anvendelig med det samme ”derhjemme” både som coach og leder
Kirsten Lycke Thomsen
Afdelingschef ATP
Jacob er et sandt power-house af energi, som han i den grad formår at bringe i spil. Jacob forstår og formidler ikke kun teori, men han demonstrerer den i praksis gennem sin undervisning. Jeg oplever Jacobs undervisning som en fantastisk demonstration i samtlige aspekter af begrebet kommunikation og dialoger. Med sit skæve smil, aktive kropssprog og humoristiske retorik vinder han ved første øjeblik. Med opmuntring, støtte og drilske spørgsmål føres man igennem teorien og før man ser sig om, sidder stoffet fast og bliver et nyt værktøj til samtaleværktøjskassen. Jeg har opnået en bevidsthed om, hvordan mine egne mønstre spiller ind på min kommunikation og menneskesyn samt hvordan jeg kan bringe dette i spil i fremtidige samtaler
Stine Park
Specialsygeplejerske, Region Midt
Jacob har som projektleder og sparringspartner en særlig evne til at kunne bevæge sig samtidigt på både et overordnet strategisk niveau og et nært relationelt niveau, så han formår at holde øjnene på projektets kurs og fokus, samtidig med at han er nærværende og relevant i sine relationer til team og kunde. På projektet Aktiv Patientstøtte oplevede jeg ham ligeledes som ekstremt fagligt ambitiøs på projektets vegne, en gejst han holdt stabilt projektet igennem, hvilket var en inspiration for alle involverede.
Anna Margrethe
Erhvervspsykolog og leverandør til Aktiv Patientstøtte
Jacob er fyldt med energi, han er empatisk, han er anerkendende, han er troværdig, han er autentisk, hans udtalelser og undervisning bygger på solid research og dokumentation med gode referencer til de originale forfattere. Han er levende - eller han levendegør gamle mænds holdninger og udtalelser - selvom de ligger langt tilbage i tiden - han gør dem aktuelle og vedkommende på sin helt egen måde. Det er umuligt ikke at holde af Jacob.
Jens Rosbach
Læge og konsulent, SydPol
Vi har brugt Jacob i forbindelse med kompetenceudvikling af vores skoleledere og forvaltningspersonale i en periode på halvandet år. Jacob er nærværende, faglig dygtig og præcis i sin formidling - god til at fornemme rummet og til at dosere fagligt input. Vi har haft et godt samarbejde i hele processen i forhold til at udvikle ideer sammen og justere løbende efter behov. Jacob har i høj grad bidraget til at opbygge den dialogiske kapacitet i vores organisation.
Sidsel Rosa Just
Udviklingskonsulent Brøndby Kommune
Som person åben og yderst imødekommende. Møder andre præcis hvor de er med respekt og udstråler stor oprigtig positiv nysgerrighed på andre mennesker. Derfor opleves det altid som er man dagens absolutte højdepunkt for Jacob. Kommunikativt yderst kompetent – ganske dygtig til at finde nuancerne i samtalerne. Den teoretisk viden koblet med den praktiske gennemførelse af tema forløb er så nærværende og 100 % autentisk og opleves derfor også som dybt professionelt
Karen Margrethe Holdsbjerg
Funktionschef, Frit Valg, Aalborg Kommune
Jacob har som projektleder og sparringspartner en særlig evne til at kunne bevæge sig samtidigt på både et overordnet strategisk niveau og et nært relationelt niveau, så han formår at holde øjnene på projektets kurs og fokus, samtidig med at han er nærværende og relevant i sine relationer til team og kunde. På projektet Aktiv Patientstøtte oplevede jeg ham ligeledes som ekstremt fagligt ambitiøs på projektets vegne, en gejst han holdt stabilt projektet igennem, hvilket var en inspiration for alle involverede.
Anna Margrethe
Erhvervspsykolog og leverandør til Aktiv Patientstøtte
Jacob er i besiddelse af en stor portion troværdighed, han er enormt fagligt kompetent, han er menneskelig, passioneret og nærværende i hvert eneste minut af undervisningen. Jacob er altid positiv, han er humoristisk og på ingen måde selv-højtidelig. Jacob er god til at rose og sætte andre i centrum – jeg får følelsen af, at jeg bliver den bedste udgave af mig selv i hans undervisning.
Hanne Grønlund Lind
Projektsygeplejerske, Aktiv Patientstøtte
Jacob er en rigtig dygtig, energisk, humoristisk og empatisk underviser. På en let og legende måde forstår han at gøre undervisningen spændende, og igennem demonstration og egne eksempler, får han hurtigt skabt værdi for den enkelte, hvilket gør at man nemt kan gå ud at bruge det umiddelbart efter undervisningen. Jeg kan varmt anbefale Jacob som
Lærke Winther
læge og konsulent, Region Syd
Se flere

Nyheder fra Dialogisk Design​

Sådan kan du arbejde med datainformeret ledelse og praksis!

I samarbejde med Aarhus Kommunes Center for Job og Integration har Dialogisk Design udviklet et lærings- og inspirationsnotat til, hvordan du konkret kan arbejde datainformeret i ledelse og praksis

Akkrediteret coachuddannelse

Vores uddannelse “Certificering i coaching og dialogisk kapacitet” er akkrediteret hos European Mentoring and Coaching Council på Foundation Level. Vi er hermed stolte af at kunne tilbyde en fleksibel coachuddannelse, der lever op til internationale kvalitetsstandarder og giver dig et anerkendt stempel på din praksis

Inspiration til velfærdsdialoger med borgere og patienter

Dialogisk Design har i samarbejde med “Aktiv Patientstøtte” udviklet en inspirationsguide til gode dialoger med borgeren på velfærdsområderne. Vi er stolte af resultatet og du kan hente den gratis herunder.

Hvorfor al den snak om dialoger?

At arbejde dialogisk og relationelt betyder også en erkendelse af, at udvikling og forandring ikke kan styres eller kontrolleres.

Vi ved aldrig på forhånd, hvordan processer og forløb præcist udfolder sig. Men derfor kan vi sagtens have mål og resultater, som vi i samarbejde arbejder mod at forløse. 

Det betyder, at udvikling kan synes en smule sværere, end ved klassiske planlagte forandringsprocesser. Og dialoger løser ikke alting i sig selv – men det er vitterligt svært at løse noget uden. 

 

Med et systemisk afsæt er vi dialogisk og relationelt funderede helt nede i maven og ud i praksis. Vi er begejstrede for dialoger og relationer, og vi tror på effekten af dem. Vi ser det som et håndværk, som vi løbende har udviklet over det seneste årti, og vi har gjort os talrige erfaringer med at gennemføre ledelses- og udviklingsforløb, hvor den dialogiske kapacitet har været det centrale fokus. Vi gør os umage i vores tilgang til dialoger og relationer og vi sætter en stor ære i håndværket og udviklingen af det dialogiske udviklingsfelt som helhed.

Hvis du er nysgerrig efter at høre mere, byder vi altid gerne på en kop kaffe.

 

Dialogisk Design handler grundlæggende om, hvordan vi kan skabe mening, værdi og resultater igennem en dialogisk og relationel tilgang. 

Vi kalder det “Dialogisk kapacitet”, når vi arbejder med at udvikle de grundkompetencer, der i ledelse og samarbejde opbygger og udvikler de dialogiske og relationelle færdigheder, der gør det muligt at lykkes med at skabe resultater og læring.

For os handler det om at styrke alt det, der sker imellem os, så vi kan skabe resultater for os selv og verden omkring os. 

Har du besøgt DialogKlubben?​

DialogKlubben er et åbent, gratis og ikke-kommercielt miljø for inspiration, læring og indsigt. Du vil som medlem modtage nyheder om coaching og professionelle dialoger, anbefalinger til litteratur og aktiviteter samt blive inviteret til gratis læringsevents, hvor vi sætter introducerer, demonstrerer og reflekterer over metoder og tilgange.