Dialogisk Velfærd

Hvordan besvarer vi de store spørgsmål, som velfærden står over for?

Det er ikke blevet nemmere at være leder eller velfærdsprofessionel i løbet af de seneste år. Imellem omskiftelige vilkår, færre ressourcer, ændret lovgivning, borgernes forventninger og rettigheder og digitale omstillinger skal ledere og velfærdsprofessionelle skabe værdi, mening og resultater i mødet med borgere og interessenter.

Det skaber vigtige spørgsmål om, hvordan vi sammen lykkes. Og vores svar er “dialoger”.

Kompetent dialogisk håndværk i ledelse forbinder og oversætte mål og politiske visioner til praksis. Dialoger skaber rum for mening, læring og resultater med afsæt i data og viden. Dialoger og facilitering opbygger læringskapaciteten og for velfærdsprofessionelle skaber nye typer af dialoger resultater, ejerskab og velfærd i mødet med borgeren, uanset om de finder sted digitalt eller personligt.

Derfor er “dialoger” en væsentlig del af svaret på spørgsmålet om, hvordan vi løser velfærdsområdernes udfordringer, og vi er stolte af at have bidraget til den dialogiske dagsorden på velfærdsområderne. Det kan du læse mere om nedenfor.