Dialogisk Velfærd

Dialogisk Velfærd

Hvordan besvarer vi de store spørgsmål, som velfærden står over for?

Det er ikke blevet nemmere at være leder eller velfærdsprofessionel i løbet af de seneste år. Vi ser, at ledere og medarbejdere skal skabe værdi, trivsel og resultater i relationen til borgere og interessenter i omskiftelige politiske dagsordener, et skærpet ressource-fokus, tværgående samarbejdsflader, ændret lovgivning, borgernes forventninger og  digitale transformationer og tilpasninger. Det skaber naturligt en kompleks velfærdsopgave og ofte et behov for at navigere kompetent i paradoksale hensyn.

Det skaber vigtige spørgsmål om, hvordan vi sammen lykkes. Og vores vigtigste svar er “velfærdsdialoger”. Vi har specialiseret os i at kombinere dialogiske og relationelle kompetencer med de specifikke velfærdsopgaver, som de store velfærdsområder står over for, og vi er eksperter i at skabe effektive rammer for, at læring og resultater går hånd i hånd.

Kompetent dialogisk håndværk i ledelse forbinder og oversætte mål og politiske visioner til praksis. Dialoger skaber rum for mening, læring og resultater med afsæt i data og viden. Dialoger og facilitering opbygger læringskapaciteten og for velfærdsprofessionelle skaber nye typer af dialoger resultater, ejerskab og velfærd i mødet med borgeren, uanset om de finder sted digitalt eller personligt.

Derfor er “velfærdsdialoger” en væsentlig del af svaret på spørgsmålet om, hvordan vi løser velfærdsområdernes udfordringer, og vi er stolte af at have bidraget til den dialogiske dagsorden på velfærdsområderne. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvilke dialoger kan vi sammen udvikle?

Velfærdsområderne har brug for nye typer af dialoger

Vi har igennem de seneste mange år engageret os i udviklingen af dialogiske og relationelle kompetencer på de store velfærdsområder. Det handler typisk om:

Dialoger skaber resultater for borgere

Eksempler på Dialogisk Velfærd 

Udvikling af en datainformeret praksis

Hvordan kan vi anvende data og viden i vi ledelse? I samarbejde med “Center for Job og Integration” i Aarhus Kommune har vi udviklet et læringsnotat, som I kan bruge som inspiration til, hvordan I som ledergruppe kan udvikle jeres datainformerede praksis.

Opbygning af læringskapacitet på skoleområdet

Når vi skal skabe de bedste forudsætninger for børns læring og trivsel er et dialogisk og relationelt mindset fundamentet. Herigennem opbygger vi professionelle læringsfællesskaber samt opbygger kapaciteten for læring og resultater på institutions- og skoleområdet. Læs her, hvordan Dialogisk Design har hjulpet Brøndby Kommune med at opbygge læringskapaciteten

Sundhedsområdet

Dialoger skaber resultater for patienter og borgere, og her ser vi særligt to trends: Nye digitale og virtuelle platforme er for det første kommet for at blive, og sundhedsprofessionelle skal mestre nye typer af digitale dialoger. Dialogisk Design har sammen med projektet “Aktiv Patientstøtte” udviklet et inspirationskatalog med konkrete redskaber og metoder til at have motiverende velfærdsdialoger med patienter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.