Omkring Dialogisk Design

Hvad vi tror på

Det får du hos Dialogisk Design!

Generøsitet

Dialogisk Design handler om at skabe værdi i relationer - ikke transaktioner. Generøsitet er for os det vigtigste pejlemærke i måden vi ønsker at samarbejde på og bidrage til det samlede konsultative felt.

Håndværk

En høj faglig overligger er kernen i, hvad vi gør. Vi er fagnørder og eksperter, og vi vil sætte standarden for, hvad godt dialogisk konsulentarbejde er.

Uhøjtidelighed

Uhøjtidelighed skal ikke forveksles med mangel på seriøsitet. Vi vil insistere på at møde jer med energi, engagement og "alt hvad der er os" og i øjenhøjde. Sådan tror vi på, at vi sammen skaber fundamentet for resultater.

Vores grundlæggende tilgang

Systemisk ledelses- og organisationsudvikling fra øverste hylde

Dialogisk Design er et systemisk konsulenthus og den ”systemiske arv” lever i alt, vi gør. Vi vil gøre vores til at varetage og videreudvikle de systemiske idéer, metoder og praksisformer og fortløbende integrere dem værdiskabende i kombination med beslægtede og komplimenterende tilgange og metoder.

Vi orienterer os mod den nyeste forskning inden for dialoger og coaching igennem vores tilknytning til European Mentoring and Coaching Councils globale forskningsmiljø samt samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet. Vi baserer vores arbejde på den seneste forskning inden ledelses- og organisationsudvikling, herunder Center for Offentlig Ledelse v. Aarhus Universitet, og holder os i løbende dialoger med forskellige praksis- og forskningsmiljøer.

Organisationer og kulturer er grundlæggende komplekse, og derfor er der brug for tilgange til ledelses- og organisationsudvikling, der hjælper os til at navigere klogt i komplekse sammenhænge. Den systemiske tilgang har et fundamentalt fokus på sammenhænge, relationer, sprog og kommunikation, mønstre og meningsskabelse og muliggør derfor, at vi kan få øje på og arbejder med de komplekse sammenhænge som et afsæt for udvikling og forandring. Derfor er vores tilgang fokuseret på, hvordan vi igennem dialoger og relationer kan stå stærkere og mobilisere fælles handlekraft, når vi skal realisere strategiske intentioner og skabe resultater for kunder, borgere og andre interessenter.

Værdi på flere niveauer

Den tredelte bundlinje

Vores måde at designe og gennemføre udviklingsaktiviteter integrerer de tre bundlinjer. Det betyder også, at alle projekter og samarbejder har sit eget liv og forudsætninger.

Det skal designet tage højde for og her tager vi selv dialogerne alvorligt: Vi ser udviklingsarbejde som partnerskaber frem for leverancer. Det skaber et fundament for samarbejdet, der skaber større effekt og resultater og forener de tre bundlinjer med netop jeres organisatoriske kontekst.

Dialoger skaber resultater

Vores faglighed sikrer, at I skaber resultater. Det gør vi på baggrund af vores erfaring, håndværk og evne til at trække på en bred palette af teorier, metoder og forskning.

Opbygning af læringskapacitet

Vi opbygger igennem samarbejdet organisatorisk kapacitet, der skaber lærende organisationer og fællesskaber. Det gør vi ved løbende at udvikle de metakompetencer, der frembringer resultater og værdi.

Den sociale økologi

Vi understøtter sunde organisationer og fællesskaber. I måden, vi skaber resultater, vil vi være ordentlige og generøse i vores aftryk på fællesskaber og mennesker omkring os og herigennem skabe bedre sociale miljøer.

Hvorfor arbejde systemisk?

En tilgang, et håndværk og mere end metoder og redskaber

Den systemiske tilgang tilbyder et væld af dialogisk og relationelt funderede metoder og redskaber, der skaber resultater, fordi de sætter os i stand til at arbejde med de komplekse mønstre og relationelle dynamikker, der udgør organisationer. Vi sætter en ære i at mestre og videreudvikle det omfangsrige håndværk.

Samtidig er den systemiske tilgang også en generel måde at møde mennesker på, der er mere og andet end redskaber og metoder. Det kan beskrives som en relationel praksis, hvor din intuitive fornemmelse for andre mennesker og perspektiver skaber bedre relationer og bringer det bedste frem i mennesker omkring dig. For nogen sker det tilsyneladende ubesværet. Samtidig kan trænes og udvikles igennem refleksioner over egne erfaringer og praksis, samt et blik for hvilke værdier, der guider os i vores adfærd. Vi ønsker i alt vi gør, at hjælpe dig til en refleksiv praksis og tilgang, der hjælper dig til at relatere dig sundere til og frembringe det bedste i dine medarbejdere, kolleger, borgere og andre interessenter.

Den systemiske tilgang er på den måde ikke blot et sæt metoder. Det er en grundlæggende måde at møde og forstå organisationer og mennesker på, og når vi får øje på og arbejder med de komplekse relationelle og kommunikative samspil, bliver effekten af vores strategier, indsatser, forandringsprojekter, motivationsarbejde, involvering, adfærdsændringer med mere langt større.

Dialogisk Design handler kort og godt om, hvordan vi designer udvikling og forandring for og med mennesker og organisationer igennem en dialogisk og relationel tilgang.

Om Jacob Sønderskov

2025
Vil du være med?​
Medudvikler af det stærkeste konsulentmiljø i Danmark inden for dialogisk ledelses- og organisationsudvikling
2025
2023
Formand for bestyrelsen, EMCC Danmark
2023
2022
Ekstern Lektor og Videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet
Tilknyttet som udvikler og underviser af kandidatstuderende i dialogiske og relationelle kompetencer til styrkelse af trivsel, samarbejde og livet efter universitetet
2022
2021
Akkrediteret coach på Master Practitioner Level (Højeste niveau)​
Den højest mulige individuelle akkreditering i EMCC Global
2021
2020
International Assessor v. European Mentoring and Coaching Council​
Træning og akkreditering af coaches og uddannelser i særligt Europa
2020
2019
Stifter af Dialogisk Design
2019
2017
Manager i Mannaz​
2017
2017
Organisationschef for Roskilde Festival​
Frivillig- og Organisationschef, Roskilde Festival, Byplan og Logistik og leder af et team af 10 frivillige
2017
2015
Medlem af EMCC's bestyrelse i Danmark​
2015
2012
Konsulent i Rambøll Attractor
2012
2012​
Cand.scient.pol ved Aarhus Universitet​
2012​
2011
Certificeret coach (EMCC-akrediteret uddannelse)​
Senior Practitioner Level - bestået med udmærkelse
2011
2011​
Uddannet proceskonsulent (1-årig uddannelse)​
2011​
2010
Junior Konsulent hos Rambøll Management​
Praktikant og siden juniorkonsulent i Rambøll Management Attractor
2010
2006
Coach i Rambøll Management
Coach i Rambøll Management, Survey
2006