Skræddersyede udviklingsforløb

Hvordan skaber vi værdi?

En dialogisk og relationel tilgang skaber resultater!

At designe og gennemføre ledelses- og organisationsudvikling med afsæt i en dialogisk og relationel tilgang kan virke omstændigt. Men det er vores erfaring, at det skaber bedre resultater, trivsel, motivation og engagement omkring det, som I skal lykkes med.

Når vi designer udviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere gør vi det med fokus rettet mod en strategisk intention. Hvad skal vi grundlæggende lykkes med? Herfra designer vi fælles det forløb, der opbygger og understøtter de nødvendige kompetencer. Det gør vi med afsæt i jeres kontekst og vores mangeårige erfaring med systemisk ledelses- og organisationsudvikling i kombination med viden og nyeste forskning. 

Undervejs i forløbet bliver vi ofte klogere, og vores grundlæggende tilgang sikrer, at vi justerer og tilpasser forløbet undervejs, så vores fælles arbejde altid er rettet mod det væsentligste. 

Læs neden for, hvordan vi kan hjælpe jer

 

Dialogiske designs i praksis

Sådan skaber vores håndværk resultater

Dialogisk Design tilbyder udviklingsforløb for ledere og medarbejdere med fokus på:

Når vi arbejder med en dialogiske og relationel tilgang er involvering, kommunikation, facilitering af læring, delegering og coaching fundamentale kompetencer, som er en fast bestanddel af vores håndværk. De kompetencer, udvikler vi hos jer i tæt samspil med jeres strategiske intentioner og resultatfokus. Det styrker jeres praktiske dømmekraft, ledelses- og medarbejderidentitet og evne til at skabe resultater i samarbejde med medarbejdere, kolleger og interessenter.

Dialogisk ledelse

Skræddersyede forløb for ledere

Kompetent ledelse opstår ikke ud af det blå. Ledelse er et håndværk, og jo bedre I som ledere lykkes sammen med at skabe et fælles sprog og udgangspunkt i jeres ledelsesopgaver, desto større trivsel og resultater vil I skabe.

Dialogisk Design har mange års erfaring med at hjælpe ledergrupper til at lykkes sammen, og med afsæt i en dialogisk og relationel tilgang skræddersyr vi udviklingsforløb, der i tæt kobling til jeres praksis introducerer nyeste forskning og metoder. Vi er eksperter i læring, facilitering og træning og vi etablerer et trygt og fokuseret udviklingsrum, hvor I individuelt og fælles arbejder med jeres ledelseskapacitet.

Dialogisk Design tilbyder skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, hvor I:

Vi skaber et refleksivt ledelsesrum, hvor vi med teoretiske indspark og et praksisnært læringsblik udvikler jeres ledelseshåndværk, og gør jeres mål og resultater til at fælles anliggende.

Ledelsesteamets rum for refleksion

Ledelsesrum

Dialogisk Design tilbyder “Ledelsesrum”, der er dit personlige læringsrum som leder eller ledergruppe. Jeres behov for udvikling og resultater er i centrum, og herfra designer vi et ledelsesrum med forskellige læringsmetoder, coaching, sparring og andre typer dialoger efter jeres behov. Arbejdet med at designe “Ledelsesrummet” indebærer typisk:
I arbejdet med “Ledelsesrummet” kombinerer vi potentielt mange forskellige interventionsformer og evaluerer løbende, hvordan vi tilrettelægger det mulige forløb.

Dialoger skaber læring og resultater

Dialogisk Ledelsesevaluering

Tør I at bruge dialoger i stedet for tal, næste gang I evaluerer jeres ledelse?

God ledelse og udvikling handler i høj grad om, at kunne være i dialog med sin organisation. Derfor er det paradoksalt at langt de fleste evalueringer af ledelse er baseret på kvantitative målinger. Fordi selvom de også kan værdi, risikerer man som ledelse at stå med rapporter, der kræver oversættelse, fortolkninger og et stort opfølgningsarbejde, før evalueringen skaber værdi i praksis.

Det kræver mod at evaluere på nye måder. Men udbyttet og læringspotentialet kan blive større og skabe mere værdi – så hvorfor ikke bruge praksisnære dialoger næste gang I evaluerer?

Dialogisk Design tilbyder kvalitativt funderede evalueringer, der skaber et mere nuanceret billede af “ledelse”. Samtidig giver det et handlingsorienteret udgangspunkt til at følge op på evalueringen og videreudvikle. Typisk består evalueringen af fem centrale faser:

Evalueringsproduktet kan formidles på flere måder, herunder klassisk rapportering, oplæg, fokusrapport og læringsworkshops.

Kontakt os

Dialoger

Se også

Læs om vores erfaringer med Datainformeret Ledelse og Praksis

Vi har i de seneste år specialiseret os i udviklingsforløb omkring “Datainformeret Ledelse og Praksis”. Det kan du læse meget mere om her

Dialoger skaber resultater for velfærden

Fremtidens velfærd har brug for nye typer dialoger – vi hjælper med at designe, træner og udvikle de kompetencer, der skaber resultater, værdi og mening for borgeren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.